Nu använder alla internet

Internetstiftelsen i Sverige släpper varje år en rapport om svenskars internetvanor och efter år av stigande användning kan IIS nu konstatera att mer eller mindre alla i Sverige använder internet.

Nu har den årliga rapporten från Internetstyrelsen i Sverige släpps och fler svenskar än någonsin använder internet. I princip alla använder internet från småbarn till pensionärer. Den äldsta gruppen 76 år och äldre har fått ett rejält uppsving när det gäller internetanvändning och för första gången någonsin finns över hälften av gruppen representerade online. De äldre använder dock inte nätet lika flitigt som de yngre åldersgrupperna. Endast 21 procent av alla över 76 använder internet dagligen.

De som använder internet allra flitigast är gruppen 16–25 år där 100 procent av gruppen använder en smart mobil, lyssnar på strömmande musik, kollar på film via nätet och använder chattjänster. Även barns internetanvändning fortsätter att öka och vid två års ålder använder 79 procent internet, mestadels för att kolla på videomaterial, spela spel eller använda läroappar.

Så surfar vi

Fram till 10–11 års ålder är det vanligast att surfa på en surfplatta, näst vanligast är det att surfa på en lånad mobiltelefon. Efter 10–11 års ålder har de flesta egen mobil och då är det flest som surfar på mobilen.

Svensken har i genomsnitt 1,2 surfplattor per hushåll och i 62 procent av hushållen finns surfplatta, dator och smart mobil. Antalet datorer i hushållet har dock planat ut för länge sedan, medan antalet surfplattor fortsätter öka.

Det blir även allt vanligare med bredband via fiber i Sverige. För första gången är strax över hälften av de svenska hushållen uppkopplade via fiber. Användningen av bredbandskrävande tjänster så som att titta på film eller ha videosamtal har ökat.

Arbete och fritid flyter ihop

Antalet personer om har tillgång till internet under arbetstid är rekordhögt då 93 procent av svenskarna har tillgång till nätet på sin arbetsplats. Dock använder unga internet mindre under arbetstid än äldre. Detta kan bero på att internetanvändning under arbetstid starkt samverkar med utbildningsnivå och yrkesgrupp. Inom finans, IT och kommunikation är internetanvändningen nära 100 procent och inom yrkesgrupperna hotell/restaurang och transport används internet betydligt mindre.

Internet möjliggör även för många att jobba hemifrån, vilket 64 procent uppger att de gjort någon gång. Det är även vanligt att personer läser jobbmail på semestern och hela 82 procent använder internet för privata ändamål under arbetstid.

Direktmeddelanden utmanar e-posten

Den vanligaste kommunikationsmetoden på internet är den gamla räven e-post (97 procent) men andra tjänster utmanar. Något som ökar stort är direktmeddelanden, något nästan varannan person ägnar sig åt. Det blir även allt vanligare att använda internet för telefonsamtal och videosamtal.

Precis som föregående år är Facebook det vanligaste sociala nätverket, och det fortsätter öka i popularitet. Dock använder inte den yngsta målgruppen 12–15 Facebook i samma utsträckning som tidigare. Vanligast är att använda Facebook för att skriva direktmeddelanden till varandra i Messenger.

Det näst populäraste sociala nätverket är Instagram som nu mer än hälften av alla svenskar använder. Allra populärast är det bland unga där 97 procent använder Instagram. Även Snapchat är populärt bland yngre och användandet ökar stort från förra året. I de äldre åldersgrupperna minskar dock användandet snabbt.

Alla under 25 kollar på Youtube

Nästan alla under 25 år i Sverige kollar på videotjänsten Youtube varje dag. Att titta på videoinnehåll och lyssna på innehåll via internet blir allt vanligare. Även tv-kanalernas playtjänster och Netflix ökar i användning och 77 procent använder playtjänster medan 46 procent använder strömningstjänsten Netflix. Poddar och musiktjänster är fortsatt populära och två tredjedelar använder idag Spotify för att strömma musik.

Färre än tidigare ägnar sig åt fildelning och det blir vanligare att betala för musik och film på nätet.

Yngre mer skeptiska till information på internet

Internet fyller en stor och viktig roll när det gäller informationsinhämtning och att leta kunskap. IIS undersökning visar dock att yngre är mer skeptiska till information de finner på nätet än äldre. En majoritet av barnen får redan i mellanstadiet lära sig om källkritik på internet. På gymnasiet uppger fyra femtedelar att de fått den kunskapen.

Pojkar och kvinnor spelar mest

98 procent av alla unga pojkar spelar spel på internet, en siffra som sjunker med stigande ålder. I medelåldern spelar fler kvinnor än män spel på internet och samma förhållande gäller för de äldre åldersgrupperna. Andra vanor som minskar med stigande ålder är att kolla på video med sexuellt innehåll.

Källa: Svenskarna och internet 2017

Skriven av Amanda Reventlid

I dagsläget kan det mesta mäta vad vi gör och ge lite tips och trix på vad i vardagen vi bör ändra på. Men detta kan också gå överstyr.

För att Postnord ska klara av att hantera det nya systemet för lagring av paket från länder utanför EU kommer de nu bygga ett nytt lager i Örebro samt anställa runt 90 personer.

Amanda fortsätter sitt musikäventyr och denna gång dyker hon ner i havet som är Bluetooth, Airplay och Spotify Connect, och passar på att gå igenom vilken högtalare som passar till vad.

Denna vecka kollar vi hur bra koll du egentligen har på musiktjänster. In och testa dina kunskaper!

Enligt ett läckt dokument ser Nokia ingen framtid för företagets hälsoprodukter under namnet Nokia Health (tidigare Withings).

Kontanter är ute och plastkorten tappar snabbt sin charm med alla mobila betallösningar som kommer. Ida satte sig ned med Mastercard för att prata om utvecklingen.