Sverige får statlig garanti för 10 Mbit/s bredbandsåtkomst

Nya riktlinjer anger att alla medborgare ska ha tillgång till bredband med hastigheter om minst 10 Mbit/s, även i områden som saknar täckning idag.

Nyligen presenterade regeringen en ny garanti för svenska medborgare som anger att alla ska ha tillgång till internetåtkomst med 10 Mbit/s som minsta hastighet. Anledningen till beslutet är att en snabbare internetåtkomst blir allt viktigare då allt fler digitala tjänster blivit en nödvändighet i dagens svenska samhälle.

Peter Eriksson, digitaliseringsminister, skriver följande i ett pressmeddelande om garantin.

"Regeringens beslut betyder att inget hushåll eller företag ska behöva betala mer än 5 000 kr för få en uppkoppling till internet som gör det möjligt att delta i samhället på ett fungerande sätt. Det är avgörande för samhällsutvecklingen att ingen lämnas utanför. 10 Mbit/s är idag tillräckligt för att exempelvis kunna titta på SVT Play, sköta sina företagsärenden och myndighetskontakter och prata med vänner och familj på Skype".

Regeringen har tilldelat Post och Telestyrelsen (PTS) ansvaret för att se till att garantin uppfylls i praktiken. Rent praktiskt fungerar garantin så att alla hushåll eller företag ska kunna få tillgång till internetåtkomst med 10 Mbit/s för en kostnad om maximalt 5 000 kronor. Om detta inte är möjligt ska garantin träda i kraft.

Enligt PTS egna undersökningar handlar det om cirka 300 hushåll i Sverige som saknar åtkomst till internet som uppfyller dessa kriterier. Det är i första hand marknaden och kommersiella aktörer som ska ge medborgare tillgång till bredbandsåtkomsten, och det kan ske via landbaserat eller mobilt bredband. Det är upp till medborgaren att leta efter tillgängliga alternativ på marknaden före en ansökan om garantin ska ske.

Om en ansökas ska göras ska medborgaren skicka in bevis på att tillgängliga alternativ har undersökts, och detta kräver bland annat dokumenterade förfrågningar till minst en leverantör i varje fast nät som täcker ditt område, och minst en leverantör i varje mobilt nät som täcker området.

Garantin i praktiken

Vi ringde upp Post och Telestyrelsen för att få lite mer insikt i hur det går till rent praktiskt för en medborgare som ska ansöka om den garanterade bredbandsåtkomsten, och hur de avgör om medborgaren uppfyller kraven på egen undersökning av tillgängliga alternativ.

Enligt Ann-Sofie Fahlgren hos PTS har kraven ännu inte testats i praktiken då de inte har tagit emot en ansökan än, men att de sannolikt i ett initialt skede skulle undersöka bredbandstillgången via bredbandskartor, och finns tillgång inte att finna där skulle frågan undersökas noggrannare på lokal nivå.

Om det inte är möjligt att få åtkomst till internet enligt garantins nivå kommer PTS upphandla installation av bredbandsåtkomst med de internetleverantörer som har ramavtal med PTS, varpå medborgaren skulle betala avgiften på 5 000 kronor till den aktör som påtar sig uppdraget.

Mer information om vad som gäller för ansökan om den garanterade bredbandsåtkomsten finns att läsa på PTS informationssida länkad nedan, och detaljerade riktlinjer står att läsa i Riksdagsförvaltningens förordning. Garantin trädde i kraft den 1 mars.

Källa: Regeringen | PTS | Riksdagsförvaltningen

Skriven av Andreas Eklöv
Kommentarer
18 svar

Det är viktigt att välja ett svårt wifi-lösenord om du vill skydda det mot obehöriga, men det går också att välja ett som är svårt att kommunicera.

Storlekarna sägs börja med en 5,8-tums enklare instegsmodell, och prislappen ser ut att fortsätta 2018 års trend med att vara av det saftigare slaget.

Någon svensk lansering av Amazons näthandel blev det inte den här veckan, men däremot bjuder vi på frågesport!

DJ-appen Djay är en av de mer populära på IOS-plattformen, men nu byter appen till en prenumerationsbaserad betalningsmodell. Detta blir allt mer populärt bland dyrare mobilappar.

Framtiden för Googles mobila operativsystem kanske börjar närma sig något då referenser nu börjat leta sig in i Android-projektet.

Med IOS 12 har Apple gjort det möjligt att se vädret på låsskärmen när du vaknar. Så här får du igång funktionen.