Regeringen har utrett framtiden för självkörande bilar

I dag fick regeringen rapporten Vägen till självkörande fordon – introduktion som ska vägvisa den juridiska framtiden för autonoma bilar här i Sverige.

Eftersom transportsektorn världen över snabbt blir mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad gäller det också att länders transportlagar hänger med i utvecklingen. Många av lagarna vi har nu är baserade på traditionella fordon och kan inte alltid tillämpas till fordonen och fordonstjänsterna som hägrar runt hörnet.

Regeringen tillsatte därav en särskild utredare vid namn Jonas Bjelfvenstam som skulle lämna in författningsförslag i syfte att skapa bättre rättsliga förutsättningar för nya transporter i allmän trafik. Målet var att Sverige, i så stor utsträckning som möjligt, skulle anamma fordon med automatiserade funktioner inom transportsektorn. Men för att det ska ske krävs det nya regler och lagar som ser till att övergången sker på ett säkert samt hållbart sätt.

Utredarens förslag är numera färdigställt och lämnades idag in till regeringen. Huvudpunkterna som utredningen presenterar för regeringen innefattar följande:

  • Ökade möjligheter till försök med fordon utan förare

  • Nytt ansvarssystem med bland annat ägaransvar

  • Introduktion av helt automatiserade motorredskap klass II i 20 km/h eller gångfart utan tillstånd till försöksverksamhet.

  • Krav på lagring av vissa data för fordon med både manuell och automatiserad körning

I den föreslås det bland annat en en anpassning av regelverken så att dessa inte hindrar utvecklingen av nya lösningar för att de transportpolitiska målen ska kunna nås. Detta, bland annat, genom att tillåta fler försök och tester med autonoma fordon på Sveriges gator.

Utredningen föreslår även införandet av begreppet "Automatiserade motorredskap klass II". Dessa fordon föreslås få köra i max 20 kilometer i timmen på vägar eller i gångfart på gångbanor. De måste märkas med uppgifter som underlättar identifiering av fordonet och kontakt med dess ägare. Det är ägaren som ansvarar för att märkning sker på ett korrekt sätt och om det inte sker kan ägaren bötfällas.

Vi ringde upp Jonas Bjelfvenstam för att få reda på lite mer detaljer om just detta ägaransvar. Han berättar att utredningens föreslag placerar ansvaret hos ägaren av fordonet så länge som fordonet framförs med automatisk drift. Om den växlas över till manuell drift överförs ansvaret till föraren. Om ägaren anser att felet ligger i det självkörande systemet blir det en fråga om leverantören uppfyllt de utlovade funktionerna i produkten.

Det ska även bli krav på att utvald data från fordon med autonoma egenskaper alltid ska lagras. Detta för att förhindra oklarheter vid eventuella olyckor och så datan kan lämnas ut vid behov. Rapporten med samtliga föreslagna regeländringar kan läsas i sin helhet via källan nedan. Skulle det här gå igenom så kan de föreslagna regelförändringarna träda i kraft redan den 1 juli 2019.

Källa: Regeringen

Kommentarer
1 svar

Dags att presentera hur det gick för alla i förra veckans quiz om smarta klockor.

Avslöjandet runt Facebooks inblandning i dataskandalen runt analytikerfirman Cambridge Analytica växer, med uppmaningar om massflykt och rättsliga kallelser som efterspel.

Många använder Netflix men här får du några tips som kan få dig att få ut ännu mer av tjänsten.

I framtiden tros Apple byta ut sina skärmar från Samsung och LG mot egna skärmar med Micro-LED.

Trots all automatisering kan det ibland vara skönt att kunna tända sina uppkopplade lampor via den vanliga strömbrytaren på väggen. Innan årets slut kommer det att släppas smarta strömbrytare till Philips Hue-lampor.

Att ladda ner spel som sedan visar sig vara usla är sällan skoj. Speciellt inte om det suger en massa datatrafik i väntan på bussen. Men genom Google Play Instant ska användare kunna testa spel utan att ladda ner dem.