Internet fortsätter växa i Sverige

Internetstiftelsen i Sverige har publicerat årets utgåva av Svenskarna och internet. För första året anses internet vara den viktigaste informationskällan.

Sedan år 2000 har Internetstiftelsen i Sverige (IIS) undersökt svenskarnas internetvanor i rapporten Svenskarna och internet. Nu har de publicerat 2016 års rapport. För 16 år sedan var det endast 50 procent av svenska folket som använde internet och idag är motsvarande siffra strax över 90 procent. Sedan förra året har internetanvändningen ökat med två procentenheter.

Många tvååringar använder internet

I genomsnitt använder vi internet 24 timmar i veckan, men de som använder internet flitigast är åldersgruppen 16 till 25 som i genomsnitt ägnar nästan 40 timmar i veckan åt internet. Redan i åttaårsåldern har strax över hälften av alla barn en egen smart telefon. Även internet bland de allra yngsta ökar. Hela 72 procent av alla tvååringar använder internet och bland de allra yngsta använder 32 procent internet. Flickor är mer aktiva på sociala nätverk än pojkar men de råkar också oftare illa ut på internet. I åldern 14 till 16 har 29 procent av flickorna blivit utsatta för mobbning, att jämföra med 16 procent av pojkarna.

Poppis med mobilt

Mer och mer av vår tid på internet sker över mobila enheter. Sedan förra året sitter vi en timme mer på internet via mobilen. Hela 78 procent kopplar upp sig via mobilen och 65 procent gör det dagligen. Det är även fler än tidigare som har dator, smarta telefoner eller surfplatta. Iphone är fortsatt den populäraste telefonen i Sverige med 41 procent. Iphone är klart populärast bland unga och Android är vanligare bland de över 46 år. Av alla som äger mobiler i Sverige väljer 37 procent Android.

På jobbet är det 90 procent som har tillgång till internet men det är endast 53 procent av de som jobbar som någon gång använder internet för att jobba hemifrån. Däremot kan många inte låta bli att läsa jobb-epost under semestern (45 procent).

Kärlek på nätet

Nätdejtning blir vanligare och ju yngre man är desto troligare är det att man någon gång testat på nätdejting. Bland personer i åldern 16 till 25 har 18 procent testat medan endast 10 procent av personerna i åldersgruppen 26-45 har provat på nätdejting. Överlag är det fler män än kvinnor som ägnar sig åt nätdejting och det verkar inte ge några strålande resultat om du vill hitta någon att dela livet med. Endast 3 procent av de som testat nätdejting har hittat någon de gifter sig eller flyttar ihop med, dock var det 16 procent som startade en relation med någon de hittat på nätet.

Det blir vanligare att använda internet för att köpa och sälja saker. Det blir även vanligare att hantera bankäranden via mobilen. Tjänster som Mobilt BankID (79 procent) och Swish (66 procent) har ökat i popularitet.

Fildelare bäst på att betala

Strömning av film ökar kraftigt men det är fortfarande Youtube som är störst i alla åldrar. Sedan förra året har strömning ökat från 28 procent till 38 procent. Dock är siffran för musiktjänster oförändrad (44 %). Mängden fildelare har inte påverkats av att fler strömmar film och de som är bäst på att betala för strömmad film är just fildelarna. Oväntade 60 procent av fildelarna betalar för strömmad film medan motsvarande siffra för de som inte fildelar är 39 procent.

Kvinnor delar och gillar mer

Överlag använder kvinnor och män internet lika mycket men män surfar mer i hemmet, 15,5 timmar i veckan mot kvinnors 12,1 timmar i veckan. Kvinnor sitter i större utsträckning vid smarta telefoner. Kvinnor är mer aktiva på sociala nätverk än män. De delar, postar och skickar vidare mer frekvent och kvinnor visar överlag ett större intresse för frågor som rör hälsa och medicinska frågor på internet. Däremot är män mer aktiva i diskussionsforum än kvinnor. De besöker även oftare dejtningsajter och spelar oftare om pengar på internet. När det gäller hur man uppskattar sin egen kunskap kring internet är det fler män än kvinnor som upplever att de är ”mycket kunniga”.

Internet anses var den viktigaste informationskällan

Internet anses för första gången vara den viktigaste informationskällan. För unga har internet under flera år ansetts vara den viktigaste informationskällan men för första gången gäller detta i genomsnitt av alla användare. När svenskarna rangordnar de olika medierna på en femgradig skala är internet viktigast följt av tv, dagstidningar och sist radio. Bland unga får Facebook en allt viktigare roll när det gäller inhämtningen av nyheter.