Avdrag för invigning

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • Nässjö
  • 2006-09-20 19:15

Jag ska flytta till en ny lokal och tänkte i samband med det ha en liten invigning av denna för de närmsta kunderna mm. Hur fungerar det med avdrag i sådant sammanhang? Tex om man vill bjuda på mat och dryck(vin).

  • Medlem
  • Uddevalla
  • 2006-09-20 22:18
Citat:

3.2.1 Jubileum, invigning av anläggning m.m.
I 16 kap. 2 § IL anges bl.a. att utgifter som avser jubileum får dras av med skäligt belopp. Av lagrummet framgår också att avdrag för måltidsutgift i samband med jubileet får medges med högst 90 kr/90 kr plus mervärdesskatt per person. Av praxis framgår att 50- och 100-årsjubileum är sådana milstolpar i ett företags verksamhet som medför att utgifter för dessa kan vara avdragsgilla (jfr RÅ 1989 not 239, RÅ 1974 A 1349, RÅ 1974 A 1485 och RÅ 1953 Fi 1487). I RÅ 1970 Fi 15 vägrades avdrag för ett företags 10-årsjubileum. Av RÅ 1989 not 239 framgår vidare att avdrag för jubileumskostnader kan medges för anställdas makar.

Allmänna råd:
För att en utgift för jubileum i samband med fest eller liknande skall anses avdragsgill bör jubileet avse en mer betydande milstolpe i företagets verksamhet som 25-, 50-, 75- och 100-årsjubileum osv. Avdrag bör i regel inte medges för utgift för tidigare jubileumsfest än 25-årsjubileum. I samband med jubileumsfestligheter bör avdrag medges för utgifter som avser företagets huvudsakliga affärsförbindelser liksom för representanter för myndigheter och massmedia. Utgift för representation i samband med invigning av anläggning bör vara avdragsgill under förutsättning att det är fråga om en anläggning som med hänsyn till företagets storlek och omfattning är att anse som betydande.

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/allmannarad2006/04/skva200405ink.4.18e1b10334ebe8bc80002654.html

Lycka till med invigningen, skall också snart flytta in till helt nybyggt kontor *längtar*

Ps. Gör detta mig till någon typ av ekonomiskrådgivare, dvs leverantör, så jag med är bjuden på invigningen?

  • Medlem
  • Nässjö
  • 2006-09-22 11:45

Hehe skatan det är klart

1
Bevaka tråden