Man borde vara tyngre...

Tråden skapades och har fått 13 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Man borde vara tyngre när man står på nord eller sydpolen eftersom ingen centrifugalkraft härjar dår. Lättast borde man vara när man står på ekvatorn.
Någon som känner till forskning på området?
Jag har aldrig hört talas om att man skulle vara lättare vid ekvatorn men med tanke på att jordklotet är något bredare om midjan än det är 'långt' mellan polerna så borde skillnaden vara slående.

Nå vad säger panelen?

Trött som fan och därför jävligt korkad: Borde det inte kompenseras av att jorden är bredare vid ekvatorn och därför borde ha mer gravitation där?

Effekten av gravitationen måste, per definition, vara större än effekten av centrifugalkraften. Rimligen borde man därför vara tyngre vid ekvatorn, eftersom gravitationen är större där, såtillvida förstås att inte ökningen i centrifugalkraft är ännu större

Hmm... intressant. Finns det någon fysisker här?

 • Medlem
 • Neverland
 • 2006-11-17 09:18

Inte fysiker, men det stämmer att man är tyngre vid polerna än vid ekvatorn, och anledningen är just centrifugalkraften.

Det är därför de flesta raketuppskjutningsplatser ligger där i närheten - mindre bränsle för att få upp raketen, helt enkelt.

Men det skiljer inte mycket. Hur var det nu??? 9.82 m/s2 och 9,81 m/s2.....
Det handlar i alla fall om hur accelerationen är för ett fallande objekt i vaccum.
Ju längre man är i från jordens centrum desto mindre är jordens attraktionskraft, att jorden snurrar vilket ger en motsatt effekt påverkar också.

Uh, det var länge sen jag läste det där.:confused:

Svaret finns på denna outsägligt vackra webbsida:

http://image.gsfc.nasa.gov/poetry/ask/a11511.html

(visst måste det väl vara ett eksem de scannat in och lagt som bakgrundsbild??)

Ursprungligen av Samuel K:

Svaret finns på denna outsägligt vackra webbsida:

http://image.gsfc.nasa.gov/poetry/ask/a11511.html

(visst måste det väl vara ett eksem de scannat in och lagt som bakgrundsbild??)

Ja, där stod det ju. Att massa och vikt inte är samma sak stämmer men såsom Amerikaner så har man klantat till det med gram och pounds.
1pound = 0,454 gram. Båda kan användas för både vikt och massa.

Att jag väger 90+ kilo dvs 198 pounds på jorden men är viktlös i rymden innebär dock att jag fortfarande har massan 90+ kg.

 • Medlem
 • Sjöbo
 • 2006-11-17 18:57
Ursprungligen av Svante S:

Att jag väger 90+ kilo dvs 198 pounds på jorden men är viktlös i rymden innebär dock att jag fortfarande har massan 90+ kg.

Vilket är helt riktigt och viktigt att inse.

 • Medlem
 • Norrköping
 • 2006-11-17 18:34
Ursprungligen av filuren:

Inte fysiker, men det stämmer att man är tyngre vid polerna än vid ekvatorn, och anledningen är just centrifugalkraften.

Det är därför de flesta raketuppskjutningsplatser ligger där i närheten - mindre bränsle för att få upp raketen, helt enkelt.

Det där har du nog fått om bakfoten. Anledning till att raketuppskjutningar äger rum så nära ekvatorn som möjligt är att på ekvatorn har du då redan har en hastighet av 1 667 km/h (ekvatorns pereferihastighet).

 • Medlem
 • Neverland
 • 2006-11-17 22:15
Ursprungligen av Gunnar B:

Det där har du nog fått om bakfoten. Anledning till att raketuppskjutningar äger rum så nära ekvatorn som möjligt är att på ekvatorn har du då redan har en hastighet av 1 667 km/h (ekvatorns pereferihastighet).

Exakt vad jag menar - dock med andra ord. Så jag har inte fått detta om bakfoten.

Ursprungligen av Svante S:

Ja, där stod det ju. Att massa och vikt inte är samma sak stämmer men såsom Amerikaner så har man klantat till det med gram och pounds.
1pound = 0,454 gram. Båda kan användas för både vikt och massa.

Att jag väger 90+ kilo dvs 198 pounds på jorden men är viktlös i rymden innebär dock att jag fortfarande har massan 90+ kg.

Vi har tre begrepp: massa, vikt och tyngd.
Massa och vikt = samma sak.
Tyngd däremot är kraften med vilken en given massa påverkas av något annat - exempelivs gravitationen.

 • Medlem
 • Norrköping
 • 2006-11-17 22:24
Ursprungligen av filuren:

Exakt vad jag menar - dock med andra ord. Så jag har inte fått detta om bakfoten.

Jag ber om ursäkt.

Ursprungligen av filuren:

Exakt vad jag menar - dock med andra ord. Så jag har inte fått detta om bakfoten.

Vi har tre begrepp: massa, vikt och tyngd.
Massa och vikt = samma sak.
Tyngd däremot är kraften med vilken en given massa påverkas av något annat - exempelivs gravitationen.

NÄNÄ, nu snurrar du i väg. massa och vikt är INTE samma sak. Tyngd är inte ett begrepp man använder i dessa sammanhang, vikt är det man säger. Vikt & "tyngd" är samma sak.

För att klargöra det: Om ett föremål väger 1 kg på jordens yta så har den också massan 1 kg. Ute i rymden väger det ingenting, dvs har ingen "tyngd" men massan är den samma.:eek:

 • Medlem
 • Neverland
 • 2006-11-18 12:41
Ursprungligen av Svante S:

NÄNÄ, nu snurrar du i väg. massa och vikt är INTE samma sak. Tyngd är inte ett begrepp man använder i dessa sammanhang, vikt är det man säger. Vikt & "tyngd" är samma sak.

För att klargöra det: Om ett föremål väger 1 kg på jordens yta så har den också massan 1 kg. Ute i rymden väger det ingenting, dvs har ingen "tyngd" men massan är den samma.:eek:

Jag tog mig friheten att konsultera en fysiker.

Fysikern om Massa, vikt och tyngd:

massa och vikt är samma sak men i tekniska sammanhang så föredrar man att skriva massa.

F = m*g

F = kraften eller tyngden, mäts i Newton (N)
m = massan eller vikten, mäts i kilogram (kg)
g = gravitationsaccelerationen, en konstant med värdet 9.8 m/s^2.

------------------
Jag slog även upp orden på NE.se.

NE.se om Massa:

massa, den egenskap hos materien som påverkas av gravitationskraften (tung massa) och som motsätter sig rörelseändringar (trög massa). När vi ställer oss på en våg är det vår tunga massa som vågen visar, och i en accelererande rymdfarkost utanför jordens gravitationsfält känner astronauten sin tröga massa. Enligt Einsteins allmänna relativitetsteori är den tunga massan identisk med den tröga (ekvivalensprincipen), något som bekräftats med stor noggrannhet av experiment. Enligt en annan ekvivalensprincip, i den speciella relativitetsteorin, är massan en form av energi: E=mc2 (E är energi, m massa, c ljushastigheten). Den ökning av energin som inträder när en kropp sätts i rörelse tolkas ofta som en ökning av kroppens massa:
+ (m är relativistisk massa, m0 vilomassa, v kroppens hastighet). Vi har ännu ingen förklaring till hur materien har "försett sig" med massa, men detta är en fråga som elementarpartikelfysiken försöker besvara. SI-enheten för massa är 1 kg. Ett äldre ord för massa är vikt.

NE.se om Vikt:
vikt (medellågty. wicht(e) 'vägande', 'vikt'), äldre term för massa.

NE.se om Tyngd:
yngd, tyngdkraft (Fg även G), i en given referensram den kraft som verkar på en kropp och därvid ger den en acceleration lika med den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram. På jordytan är det den kraft som verkar på en kropp i vila. Tyngden sammansätts av gravitationskraften från jorden och centrifugalkraften som orsakas av jordens rotation. Den skrivs som produkten mg, där m är kroppens massa och g är tyngdaccelerationen riktad längs lodlinjen. Ett internationellt normalvärde för normalaccelerationen vid fritt fall, gn, är 9,806 65 m/s2, dvs. tyngden av 1 kg är 9,806 65 N. Accelerationen g varierar med latituden p.g.a. centrifugalkraftens variation och jordens avvikelse från sfärisk form (se tyngdacceleration). Andra, lokala variationer, s.k. tyngdkraftsanomalier, orsakas av inhomogeniteter i jordens massfördelning (jfr gravimetri). Tyngden avtar med höjden över jordytan (ca tre miljondelar av normalvärdet per meter) och med djupet så att den blir noll i jordens medelpunkt.

Ibland betecknar tyngd enbart gravitationen på en kropp nära ytan av en himlakropp.

Så nu vet vi.

Ursprungligen av filuren:

Jag tog mig friheten att konsultera en fysiker.
Så nu vet vi.

begreppsförvirring!:cool:
1 kg bly väger ingenting i rymden men har fortfarande massan 1 kg;)
(testa badrumsvågen i tyngdlöshet!):D

1
Bevaka tråden