...åtminstonde bland föreningen Got-a-Mac:s medlemmar i Göteborg.

Titta här:
http://www.gotamac.org/stats.php

Medlemmar
Aktiva 46
Ej aktiva 45
Totalt 91

Arbets-dator
Windows 23
MacOS 22
Other 1