För många nya företagare innebär dom första kontakterna med bank & leasingbolag att olika former av personlig borgen krävs - att du som privatperson garanterar företagets betalningsförmåga upp till ett visst belopp.

Det vore intressanat att höra hur ni andra ser på borgen och om ni har några erfarenheter (negativa och positiva) på avtal som ni tidigare tecknat.