Hur drabbar inventarier min deklaration?

Tråden skapades och har fått 16 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag fick registrerat min enskilda firma i april i år. Har inte haft någon större omsättning men det har ändå varit tillräckligt för att köpa in min underbara TiBook och en kamera för produktfotografering.

Min fråga är hur detta påverkar min deklaration? Räknas dessa inventarier som vinstkapital och hur beskattas de isåfall? Hur hänger detta ihop med avskrivningar? Hur många år måste jag sätta en dator på? Mer än två vill jag inte.

Om inventarier räknas som vinst, går den att kvitta mot aktieförlust (ericsson )

Jag känner mig helt korkad med alla dessa frågor. Tacksam för svar.

Jag tror du har missat lite grundläggande företagsekonomi-lektioner?

Att du köper en dator innebär bara kostnader för ditt företag - inte vinst! En dators värde överstiger dock 10.000 kronor och anses inte vara förbrukad samma sekund som du köper den, utan blir en inventarie i ditt företag. Inventarier syns i en balansräkning och är en tillgång för ditt företag.

Normal avskrivningstid (avskrivning = värdeminskning) för datorer är tre år, och det innebär att värdet skrivs ner med 33% per år och är alltså värd noll efter tredje årets utgång. Ditt resultat i företaget minskar alltså med 1/3 av datorns pris varje år.

Blanda inte in det där med vinstkapital och kvittning med aktieförluster i det här...

[ 11 December 2002, 09:07: Meddelandet ändrat av: Martin Björnström ]

 • Medlem
 • 2002-12-11 09:19

Om du sysslar med grafisk form, video, arkitektur eller liknande har det blivit kutym, och helt lagligt, att skriva av datorer som vilket material som helst och inte inventarie.

I sak så förlorar man ju inte direkt på en trårig avskrivningperiod, men om man köper dator oftare än var tredje år, kan det ju kännas lite dumt.

Det här är, efter vad jag har hört, en ny regel som infördes under förra året, eller året dessförinnan.

 • Medlem
 • International user
 • 2002-12-11 09:31

Inventarier påverkar vinsten i din firma beroende på hur du kostnadsför dem. Vinsten i sin tur påverkar din inkomst av näringsverksamhet i din privata självdeklaration.

För att ta ett enkelt exempel. Du fakturerar år1 för 30.000 kr. Du köper en dator för samma belopp som används i verksamheten.

Eftersom en dator räknas som inventarie så är de inte direkta kostnader (som tex telefonräkning eller hyra) utan kostnadsförs genom avskrivningar allteftersom värdet på inventarien minskar.

Det finns två standardsätt att kostnadsföra inventarier. Planenlig avskrivning (uppdelat på antal år/livslängd) och restvärdesavskrivning (25% av ingångsvärdet varje år).

Om du skriver av datorn i exemplet ovan med planenlig avskrivning på 3 år uppstår en kostnad på 10000 kr år1. Eftersom du hade en intäkt på 30000 kr samma år och inga andra kostnader så får du en vinst i firman på 20000 kr, (trots att du inte har några pengar på kontot så att säga). Du kommer oxå att få inkomst av näringsverksamhet på motsvarande belopp som du får skatta för.

Anledning till att blir såhär och därmed är ganska viktigt för nystartande företag som köper mkt invetarier är att enskild firma (och handelsbolag) inte är självständiga skattesubjekt utan beskattas som ett eget inkomstslag i din privata självdeklaration.

Rörande din fråga om hur detta hänger ihop med vinster från aktieförsäljning som räknas som inkomst av kapital så är jag ganska säker på (om det inte är ändrat) att du inte kan kvitta förluster i inkomstslaget näringsverksamhet mot vinster i inkomstslaget kapital. Du kan däremot spara förluster i inkomstslaget näringverksamhet och kvitta mot framtida vinster i samma inkomstslag.

Det även finns möjlighet att direktavskriva (kostnadsföra hela kostnaden inköpsåret) genom sk förbrukningsinventarier. Om detta tillåts beror på bla på pris och särskilda förhållanden i företaget. Det bästa är att ringa ditt lokala skattekontor och höra med dem. De brukar vara mycket hjälpsamma.

[ 11 December 2002, 09:36: Meddelandet ändrat av: mattan ]

stfm, vilka är dina källor? Har du något som kan styrka ditt påstående om särskilda regler för vissa branscher?

Senast jag kollade med skattemyndigheten fanns inga sådana undantag.

Jag har fått lite olika bud om det här. I och med att jag och min enskilda firma är samma person äger alltså jag privat allt i företaget (har jag hört). Jag vill ju inte drabbas av en skatteskuld pga inköp till firman. Någon direkt vinst i rena pengar blir det inte i år.

Vid eventuell vinst försvinner vad jag förstått ca 50% till skattmasen och andra avgifter. Inventarierna räknas som tillgångar som du skriver Martin, men beskattas inte tillgångarna för en enskild firma? Eller drabbas jag först om jag skulle besluta att avsluta firman?

Det där med kvitta aktieförlust var mer för att, i mitt konstiga resonemang, minska ev. restskatt (i det troligt felaktigat exemplet). Har jag en stor förlust kan jag lika gärna dra nytta av den.

 • Medlem
 • 2002-12-11 09:42
Citat:

quote:Skapades ursprungligen av: Göran Segeholm:
stfm, vilka är dina källor? Har du något som kan styrka ditt påstående om särskilda regler för vissa branscher?

Senast jag kollade med skattemyndigheten fanns inga sådana undantag.

Nej, jag kan inte styrka mina källor. Det kanske inte är relaterat till specifika branscher, men om man kan styrka att man avverkar en dator snabbare än tre år är det väl ganska rimligt att inte skriva av den på tre år. Min källa jobbar som arkitekt, och hävdar att det åtminstone inom deras skrå går till så numera. Vad vet jag? Men jag tycker det verkar rimligt.

 • Medlem
 • International user
 • 2002-12-11 09:44
Citat:

quote:Skapades ursprungligen av: stfm:
I sak så förlorar man ju inte direkt på en trårig avskrivningperiod, men om man köper dator oftare än var tredje år, kan det ju kännas lite dumt.

Nja, har man vinst i firman så är det ju alltid bättre att kostnadsföra inventarier så tidigt som möjligt. På så sätt skjuter du upp tidpunkten när du skall betala skatt och kan låta pengarna förränta sig under tiden.

 • Medlem
 • 2002-12-11 09:58

Ja, eftersom räntan är så bra! Väljer man fonder eller aktier, så får man istället bevittna kapitalförstöring.

-Den lille synikern

 • Medlem
 • International user
 • 2002-12-11 10:54
Citat:

quote:Skapades ursprungligen av: stfm:
Ja, eftersom räntan är så bra! Väljer man fonder eller aktier, så får man istället bevittna kapitalförstöring.

-Den lille synikern

hehe, straffspark!

hmmmmm

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2002-12-11 12:52

Det är OK att skriva av hela anskaffningsvärdet på inventarier som har en beräknad livslängd på tre år eller kortare samma år som man gör inköpet.

Åtminstånde för enskilda företagare som deklarerar med blanketten N2.

Se sidan 54 i högerspalten

Citat:

quote:Skapades ursprungligen av: stfm:
Väljer man fonder eller aktier, så får man istället bevittna kapitalförstöring.

Det beror helt o hållet på om man väljer rätt aktier/fonder eller inte Det har faktiskt gått att göra fina vinster i ett flertal aktier senaste året.
Men visst, de flesta har gjort förluster

Citat:

quote:Skapades ursprungligen av: Bob:
Det är OK att skriva av hela anskaffningsvärdet på inventarier som har en beräknad livslängd på tre år eller kortare samma år som man gör inköpet

Japp, och skulle RSV kontrollera dina avdrag skall du kunna påvisa att en dator som används i din verksamhet inte är användbar efter 3 år.

 • Medlem
 • Kungsbacka
 • 2002-12-11 23:40

Det finns en prejudicerande skattedom från mitten av 90-talet som ger grafisk industri rätt att dra av datorer och dess kringutrustning som förbrukningsvaror (utan avskrivningar). Driver själv en fotostudio och har sedan dess dragit av datorer direkt i bokföringen. Ett år kontrollerades min deklaration och bokföring extra av skattemyndigheten, och ingen anmärkning riktades mot avdraget för inköp av datorer eller digitalkameror.

Tack ThomasC. Då kanske jag leasar i onödan då?

En konkret fråga; hade du skrivit av optik som kringutrustning till digitalkameran?

 • Medlem
 • Kungsbacka
 • 2002-12-12 12:55

Objektiven räknas inte som digital utrustning då de har en beräknad livslängd som vida överskrider digitala delen av fotoutrustningen. Alltså dras objektiv av som vanliga inventarier, dvs tre års avskrivning eller 25% regeln.

1
Bevaka tråden