Om det är någon som till alla pris MÅSTE gå på Springsteen den 22 juni så kanske det är av intresse att jag annonserat ut mina nu överflödiga 4 biljetter pg.a att jag istället valt att segla då han är här. Se mer här!

Olle@mac.com

* Eventuella bud från folk på 99mac prioriterar jag högre.