Jag tänkte bara tipsa om att jag blir auktoriserad värderingsman från och med Oktober-November (som en del av Recycler) vilket gör att jag kan utföra värderingar av datorer, IT-produkter etc.

Värderingen kan sedan utgöra grund för höjning av aktiekapital (apportemission) eller hela aktiekapitalet vid nybildning.

Se det som lite "synergi" här på 99mac.