Köp av dator/datorprylar – hur funkar det med momsen?

Tråden skapades och har fått 6 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Om man köper datorprylar med egen firma så har jag hört att man kan dra av momsen ”direkt” (om man månadsredovisar) om det man köper kostar upp till 5000:- exkl. moms. Är det per köptillfälle, per år eller per månad det gäller? Om jag köper grejor för 5000:- en månad och sen nästa igen köper för 5000:- kan man dra av momsen ”direkt” på det andra köpet då också?

 • Medlem
 • Ängelholm
 • 2009-04-01 00:03

Mja..alltså.. Dra av och dra av. Du får kvitta den mot ingående. Men det är per inköpstillfälle så till vida att det inte ingår i en helhet. T.ex. om du köper en dator i delar på tre fakturor. Då delarna är avsedda för just en komplett dator, då blir det en inventarie. Men ja, momsen får du kvitta oavsett.

Ursprungligen av star-affinity:

Om man köper datorprylar med egen firma så har jag hört att man kan dra av momsen ”direkt” (om man månadsredovisar) om det man köper kostar upp till 5000:- exkl. moms. Är det per köptillfälle, per år eller per månad det gäller? Om jag köper grejor för 5000:- en månad och sen nästa igen köper för 5000:- kan man dra av momsen ”direkt” på det andra köpet då också?

Jag tror du har blandat ihop detta med att du kan dra av kostnaden direkt om den är tillräckligt liten. Men det är ju precis som Jeppe_E säger, att om du köper flera saker som hör ihop är det den sammanlagda summan som räknas.

Moms kan du ju normalt sett alltid kvitta mot utgående moms förutsatt att själva kostnaden är avdragsgill.

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2009-04-03 19:06

Prylar som har ett inköpsvärde på 10000 kr (eller i vissa fall 5000:-) ex moms kan dras av direkt som förbrukningsinventarie. Är beloppet högre blir det avskrivning på ett antal år i stället. Alltså kostnaden fördelas på några år då.

Momsen är alltid avdragsgill mot försäljningsmomsen. Normalt sett ska du ju ha högre moms på försäljning än på inköp (om du tjänar pengar ).

Janne

 • Avstängd
 • Överallt
 • 2009-04-03 19:19
Ursprungligen av jannes:

Prylar som har ett inköpsvärde på 10000 kr (eller i vissa fall 5000:-) ex moms kan dras av direkt som förbrukningsinventarie. Är beloppet högre blir det avskrivning på ett antal år i stället.

Njae. Det finns även en gräns på 20000 kr.

http://www.skatteverket.se/funktioner/svarpavanligafragor/foretag/balansposter/foretagbalansposterfaq/jagharkoptmaskinerochkontorsinventariersomskaanvandasiminnaringsverksamhethurskajagberaknaavdragetfordessainventarieinkop.5.18e1b10334ebe8bc8000117864.html

Omedelbart avdrag:
Omedelbart avdrag, dvs. avdrag för hela inköpskostnaden direkt, får du om inventariet normalt beräknas ha en ekonomisk livslängd på max tre år eller om inventariet är av mindre värde.
Vad mindre värde är beror på företagets storlek och i vilken form du driver din näringsverksamhet. För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut är inventarier vars anskaffningsvärde exklusive moms uppgår till 5 000 kronor att anse som inventarier av mindre värde. För mindre företag (där bland annat enskilda näringsidkare som inte upprättar förenklat årsbokslut ingår) är motsvarande gräns 10 000 kronor. För större företag är gränsen 20 000 kronor.

Mer information om vad som är mindre och större företag samt en utförligare beskrivning av vad som gäller för inventarier av mindre värde får du i "Skatteverkets allmänna råd om inventarier av mindre värde att tillämpas fr.o.m. 2008 års taxering" (SKV A 2007:2).
SKV A 2007:2

 • Medlem
 • Bollnäs
 • 2009-04-03 22:55

Med största sannolikhet så kommer beloppet för inventarier av mindre värde, d.v.s. inventarier som får avskrivas direkt, att höjas till ett halvt basbelopp (ca 21000 kr 2009). Förslaget, som gäller alla företag, väntas träda i kraft den 1 juli 2009 och ska gälla retroaktivt fr.o.m. 1 jan 2009.

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2009-04-03 23:56

För att svara på din fråga så:

… Ja man kan dra av momsen direkt för alla inköp som görs till bolaget.
… Om du inte har någon utgående moms, så kommer det ett utbetalningskort på posten från skatteverket, det tar givetvis lite tid, typ 2 månader innan du har tillbaka pengarna.

/Tangen

1
Bevaka tråden