Upphovsrättsfrågor vid konkurs

Tråden skapades och har fått 6 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Medlem
 • Jönköping
 • 2009-05-08 11:28

Hej, hoppas det finns några duktiga jurister här...

För ett tag sedan byggde jag och lanserade en hemsida åt ett företag. Strax därefter gick de i konkurs och jag hann inte få mina pengar. En tid senare gick ett investmentbolag in och köpte företaget för att driva det vidare i egen regi. Alla obetalda fakturor tillhör fortfarande konkursboet och det är alltså där jag har min fordran.

Problemet är ju att min fordran är mot konkursboet och det nya företaget är ju ett helt nytt bolag utan några skulder. Det nya företaget köpte ju det gamla företagets inventarier etc. Frågan är om hemsidan ingick där också?

Det jag undrar är om jag fortfarande äger rättigheterna till hemsidan, eller om företaget vid uppköpet även förvärvade hemsidan. Om jag fortfarande äger rättigheterna skulle jag ju kunna plocka ned hemsidan och kräva betalning för att lägga upp den igen.

I dessa tider med upphovsrättsfrågor på tapeten så tycker jag ju att jag fortfarande äger rättigheten till hemsidan som jag inte fått betalt för. Men jag kanske har fel?

Vem äger och har rätt till hemsidan? Jag, konkursboet eller det nya företaget?

 • Medlem
 • Karlstad
 • 2009-05-08 12:33

Hur ser avtalet ut? Om avtalet är utförligt gäller det före andra lagar när det gäller näringsidkare emellan.

Jag kanske ska börja med att säga att jag inte är helt säker.

Saknas avtal borde det inte vara omöjligt (stor brasklapp här) att tillämpa KöpL. Brasklappen ligger där då jag inte är säker på om en sajt betraktas som lös egendom eller inte.

"51 § Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet enligt 50 § 1 och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren enligt 52--59 §§ kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne varan enligt 10 § och kräva ränta enligt 71 §.
Uppfyller köparen inte sin skyldighet att hämta eller ta emot varan och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, gäller 55 §, 57 § andra--fjärde styckena och 58 §."

"63 § Har en part försatts i konkurs, får konkursboet inträda i avtalet. Motparten får kräva att boet inom skälig tid ger besked om det vill inträda.
Inträder konkursboet i avtalet och är tiden för motpartens fullgörelse inne, får denne kräva att boet fullgör sin prestation eller, om anstånd har medgetts, utan oskäligt uppehåll ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse. Är tiden för motpartens fullgörelse inte inne, får denne kräva säkerhet om det av särskild anledning är nödvändigt för att skydda honom mot förlust.
Om boet inte inom skälig tid efter motpartens krav enligt första stycket inträder i avtalet eller inte efterkommer motpartens krav enligt andra stycket, får motparten häva köpet.
Överlämnas varan till köparen eller hans konkursbo efter det att ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion har gjorts beträffande köparen eller denne försatts i konkurs och har betalning inte skett, får säljaren kräva att varan lämnas tillbaka. Varan behöver dock inte lämnas tillbaka, om betalning sker genast eller, i fall då köpesumman inte ännu har förfallit till betalning, köparen eller konkursboet inom skälig tid efter uppmaning ställer godtagbar säkerhet för betalningen.
Om konkursboet har sålt varan eller på annat sätt har förfogat över den så att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad, skall konkursboet anses ha inträtt i avtalet. Lag (1996:776)."

Det borde alltså inte vara några problem för dig att häva köpet gentemot konkursboet och sedan sälja sajten igen till det rekonstruerade bolagen eller dess nya ägare.

Edit: Dessutom ska sajten inte ingått i inventarierna då den inte var betald vid konkursen.

Uppnår verkligen en hemsida verkshöjd så att man kan hävda sin upphovsrätt till den?

 • Medlem
 • Karlstad
 • 2009-05-08 13:19
Ursprungligen av Fredrik Dolk:

Uppnår verkligen en hemsida verkshöjd så att man kan hävda sin upphovsrätt till den?

Svår fråga. Det egna material i form av texter, bilder osv. omfattas ju av upphovsrätten. Men själva plattformen för detta material (koden) är väl knappast att anse som upphovsrättskyddat så länge den inte innehåller några nya egna tekniker och/eller applikationer. Då återstår ju frågan om designen, den borde ju även den omfattas av upphovsrätten.

Det kan ju mycket väl vara så att allt företagsspecifikt material är företagets och trådskaparen endast skapat en plattform för detta. Då är ju designen hans men inte materialet.

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2009-05-08 13:23
Ursprungligen av Fredrik Dolk:

Uppnår verkligen en hemsida verkshöjd så att man kan hävda sin upphovsrätt till den?

Utan att blinka, men upphovsrätten är fel väg att gå.

Standardavtal i branschen stipulerar att verket är byråns egendom till dess att det är betalt. Så står det i våra avtal i alla fall (reklamförbundets)

När kunden har betalt har dom rätt till alla alster, inte innan.

Om dom dessutom använder verket så har du rätt till skälig ersättning under den tiden.

Skräm dom? - du har ingen möjlighet att "släcka" siten?

//Du kan alltid hävda att det är din, eftersom den inte är betald, men sen är det möjligt att du inte får rätt...

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2009-05-08 13:24

För övrigt är kod som är framtagen till kunden belagd med upphovsrätt. Dock inte öppna plattformar

 • Medlem
 • Karlstad
 • 2009-05-08 13:44
Ursprungligen av Tangen:

För övrigt är kod som är framtagen till kunden belagd med upphovsrätt. Dock inte öppna plattformar

Ok. Bra att veta.

1
Bevaka tråden