MS har ju försökt lansera uttrycket "Apple-Tax"

dock tycker man ju att det borde heta Microsoft-Tax efter att ha läst det här:

I, Cringely Blog Archive Microsoft 2010 SP1 - Cringely on technology