Den är inte bara lång, denna lista, utan ohyggligt lång.