Iwork-apparna Keynote, Pages och Numbers uppdateras för både Mac OS och IOS med en rad nya funktioner, bland annat ett stort bibliotek med clipart-symboler.

Läs hela artikeln här