Måste man filma med 4K nuförtiden? Jag menar att 1080 på en 4K TV räcker för de flesta. Att ladda upp 4K till YouTube är dessutom mycket tidsödande (ADSL). Ändå filmar jag numera alltid med 4K med min iPhone 8 Plus. Orsaken är att jag använder Ken Burns vid redigering i iMovie. Jag zoomar, panorerar och tiltar utan att bildkvaliteten blir lidande. Så här kan det se ut.
https://youtu.be/A5YP82J02OA