Vad behöver ljusstyrkan på en TV vara om man ska kunna använda den i dagsljus utomhus?