• Medlem
  • Stockholm
  • 2019-01-08 12:02

Raderade ett bibliotek i Bilder på drygt 300 GB; det är borta från papperskorgen, men datamängden tycks vara kvar på min MacPro, nu som "övrigt" och inte som "bilder". Biblioteket är lagt på en extern hårdsisk för att få mer utrymme, men hur gå vidare?