Den fjärde dagen med Galaxy S10 ägnas åt att diskutera batteritid, hur aviseringar fungerar och funktioner med appar sida vid sida. Och så en del mindre saker som inte hunnits med hittills!

Läs hela artikeln här