Hej!

Jag och tre kamrater har påbörjat en undersökning i vårt projekt i kursen Användbara system på Linköpings universitet. Vårt projektarbete gäller att granska, undersöka, utveckla och skapa en program-prototyp för användare att organisera och söka i sin musik via.

Vi söker försökspersoner för en observation som lyssnar på musik via datorn och då gärna har mycket musik (det är personligt vad som räknas som mycket och några exakta tal är vi inte ute efter) och som bor i Linköping eller Norrköping. Observationen är oberoende av vilket/vilka program eller operativsystem ni använder och hur ni ser på och tänker om er musik.

Resultatet från observationen ska användas för att skapa ett system eller program som kan användas för att organisera och söka bland musik. Vår insamlade data kommer att användas i studiesyfte och den enskilda informationen kommer inte kunna inte spåras till er på något sätt.

MVH Niklas Brunberg
Martin Svennson
Karl-Johan Törngren
Joakim Nemback

Frågor?
Skicka e-post till niklasbrunberg@mac.se
Tel: 0707 127 444

(handledare: Linda Lidman, lilid@ida.liu.se)

kognitionsvetenskap, Linköpings universitet

Senast redigerat 2004-12-16 12:24