Jag har en Peltierkylning installerad i ett kabinett och helt sonika lade den yttre fläkten av. Detta medför att jag inte kan upprätthålla den erforderliga temperaturskillnaden mellan den yttre och den inre sidan av elementet. Kylningen är konstruerad för att hålla tjugo grader lägre temperatur på den inre sidan realtivt den yttre - ju varmare den yttre blir - desto varmare blir den inre, men det kräver fläktkylning av den yttre sidan för att komma ner i de temperaturer som erfordras. Att konvektionskyla den yttre sidan fungerar inte, temperaturen stiger för mycket på insidan och preparaten riskerar att förstöras innan jag hinner preparera klart, alternativt hinner hem för att flytta över till kylskåpet.

Plockade isär kylningen och hittade en radialfläkt ( luft in i mitten - ut i perriferin ), Ø85 mm, d25 mm, 12V, utan varvtalsstyrning. Förmodligen sitter en likadan fläkt på insidan, men jag gitter inte kolla. Fläktmotorn är helt okapslad och har sannolikt sugit i sig en massa damm.

Letat på nätet, men hittar inga små billiga radialfläktar för att ersätta den med. Papst har, men de kostar skjortan och då är alternativet att köpa ett nytt Peltierelement billigare. Motsvararnde axialfläktar kostar ner till 39 kronor.

Nån som har ett uppslag på leverantor - i stycketal?